بسم الله...

خدا از برکت محمّد و آل محمّد به شما توفیق داده ؛ مخصوصا حالا که ماه رجب است بیشتر عبرت بگیرید...

ماه رجب انگار همه اش لیله القدر است. خود علی علیه السلام که دیگر لیله القدر است. او را کم شناختند و مشتریش کم است.

فرمود : مرا فقط مَلَک مقرّب و نبی مرسَل یعنی پیغمبرانی که کتاب داشته اند، می شناسند.

دیگر چه کسی او را می شناسد؟

مومنی که قلبش امتحان بشود... آیا نمی گویند در دنیا امتحان هست؟ تو را به مال و اولاد و این طور چیزها امتحان می کنند. آن وقت خدا مرتّب قلب را این طرف و آن طرف می برد امّا وقتی دل آرام گرفت به راه علی علیه السلام می رود...

 طوبای محبت

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

محبّت مجازیش هم قیمتی است، چه برسد به معنویش.

مجاز می دانی یعنی چه؟ حبّ ریاست، حبّ مال، حبّ اولاد... یعنی انسان حبّ داشته باشد اما شقیّ نباشد.

مجاز دنیایی این طور است که می گویند مومنین و اهل ولایت، دنیا را دارند، آخرت را هم دارند.

در دنیا هم هر چیزی از اطعام و احسان هست، با دوستی است...

طوبای محبت

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم...