بسم الله...

بغض آمده و حال مرا بده کرده
جذر آمده از گلوی من رد کرده
من این چمدان، تو ساک ها را بردار
بدجور دلم هوای مشهد کرده...

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرچهم...

وقتی دلتنگی ها در حجم تنگ واژه ها نگنجد

باید به وسعت آسمان ها بارید...